Kutsal Kitap’ın değiştirildiği ve tahrif edildiği söyleniyor!

Bir saniye! Kuran’da Kutsal Kitab’ın Tanrı’nın Sözü olduğunu ve hiç kimsenin bu sözü değiştirmeye gücü ve yetkisi olmadığını okuyabiliriz (Sure 5,44-48; 6,34).

Ayrıca Kutsal Kitap kendisi, Tanrı tarafından vahiy edildiğini ve gerçek yazılı olan Tanrı Sözü olduğunu açıkça yazıyor (2.Ti 3,16; 2.Pe 1,16-21; Va 22,19). Birisi Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini ileri sürerse bunu kanıtlamaya ve şu sorulara cevap vermeye hazır olmalı: Kutsal Kitap ne zaman ve neden değiştirilmiş? Kim onu değiştirmiş? Değiştirilmişse ‘asıl’ Kutsal Kitap nerede?

Kutsal Kitap diyor ki: „Ya RAB, sözün göklerde sonsuza dek duruyor.“ Mezmurlar 119,89

Başka sorular?


Man sagt, dass die Bibel abgeändert und verfälscht wurde!

Im Koran lesen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, und dass niemand das Wort Gottes ändern darf! (Sure 5,44-48; 6,34) Auch die Bibel selber bezeugt, dass sie von Gott eingegeben wurde und bestätigt, dass es das offenbarte niedergeschriebene Wort Gottes ist (2. Tim 3,16; 2. Petr 1,16-21; Offb 22,19). Wenn jemand behauptet, dass die Bibel verändert und verfälscht wurde, sollten er auch bereit sein, es zu beweisen und Antwort auf folgende Fragen zu geben: Wann und warum wurde sie geändert? Wer änderte sie? Wo ist dann die «ursprüngliche» Bibel? In der Bibel heißt es: „HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist.“ Psalm 119,89

Mehr heiße Eisen…